Strategické poradenstvo

Strategické poradenstvoSpoločnosť poskytuje najmä tieto poradenské služby:

 1. Valuácia - ocenenie spoločností

  • hĺbkový audit (Due dilligence)
  • stanovenie trhovej pozície a situácie
  • vyhodnotenie trhového potenciálu a predikcia vývoja
  • určenie predpokladanej trhovej hodnoty spoločnosti
  • návrh stratégie kúpy alebo predaja
 2. Vypracovanie dlhodobých a krátkodobých strategických, obchodných a finančných plánov spoločnosti

  • analýza trhu/segmentu
  • analýza finančnej a celkovej situácie spoločnosti
  • identifikácia rizík a problémov
  • návrh vízie, stratégie, taktiky spoločnosti
 3. Vypracovanie krízových ekonomických a reštrukturalizačných plánov

  • návrh konkrétneho plánu ozdravenia spoločnosti (reštrukturalizácie, odpredaja, reorganizácie)
 4. Medzinárodný audit a poradenstvo podľa IFRS

  • vykonanie medzinárodného auditu, limitovanej previerky (limited review) podľa IFRS ako celku vrátane výroku a autorizácie certifikovaným medzinárodným audítorom, vykonanie konsolidácie skupiny spoločností podľa IFRS
  • poradenstvo pri implementácii špecifických štandardov IFRS alebo IAS podľa požiadavky spoločnosti, zavedenie procesov internej kontroly a procesov SOX