P.A.T., s.r.o.

Finančné analýzySpoločnosť P.A.T., s.r.o. vznikla v roku 2003. Ponúka širokú paletu odborného poradenstva najmä v oblasti ekonomických a finančných analýz, aktuárskeho poradenstva a požiarnej ochrany.

Spoločnosť sa špecializuje v oblasti poisťovníctva na činnosti týkajúce sa poistnej matematiky, výpočtu zamestnaneckých požitkov (employee benefits provision - IAS 19) a činnosť zodpovedného aktuára.

Spoločnosť tiež poskytuje služby v oblasti projektovej prípravy týkajúcej sa požiarnej ochrany a poskytovania vysoko odborných školení.

 

Finančné poradenstvoV oblasti ekonomického a finančného poradenstva sa v súčasnosti špecializuje najmä na finančné poradenstvo a due dilligence, ako aj tvorbu analýz nákladov a výnosov (CBA) potrebných pre účely žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a ich následnej implementácie.