Školenie a vzdelávanie

Školenie a vzdelávanieSpoločnosť poskytuje školenia a vzdelávacie kurzy týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

  • Ekonomická a finančná matematika
  • Finančný manažment
  • Medzinárodné účtovné štandardy (International Financial Reporting Standards – IFRS)
  • Poistná matematika
  • Zber a štatistické vyhodnocovanie údajov
  • Audit poistných inštitúcií
  • Medzinárodný audit priemyselných spoločností a poisťovní
  • Organizačné a podnikateľské poradenstvo