Požiarna ochrana

Požiarna ochranaSpoločnosť poskytuje poradenstvo a projekty protipožiarneho bezpečnostného riešenia stavieb a činnosti špecialistu požiarnej ochrany.

 1. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (projekty požiarnej ochrany) pre:

  • Nevýrobné stavby (občianske budovy, administratívne budovy, bytové budovy, nákupné centrá a pod.)
  • Výrobné a poľnohospodárske stavby (priemyselné prevádzky a závody, zariadenia pre zvieratá a pod.)
  • Skladovacie objekty (logistické centrá, jednopodlažné sklady a pod.)
  • Prevádzky a sklady s horľavými kvapalinami a plynmi
 2. Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby

 3. Projekty protipožiarnej bezpečnosti technologických zariadení

 4. Projekty zariadení na odvod tepla a splodín horenia podľa STN EN 12 101

 5. Výpočet požiarnej odolnosti konštrukcií podľa Eurokódov

 6. Spracovanie evakuačných plánov budov a súvisiacej dokumentácie

 7. Počítačové simulácie požiaru budov