Aktuárska činnosť

Aktuárska činnosťSpoločnosť poskytuje poradenstvo v nasledovných oblastiach:

 1. Výpočet rezervy na zamestnanecké požitky podľa požiadaviek medzinárodných účtovných štandardov (IAS 19 Employee benefits)

  • výpočet výšky rezervy
  • výpočet celkového záväzku z dôvodu zamestnaneckých požitkov
  • projekcia výšky rezervy
  • analýza citlivosti
 2. Poradenstvo týkajúce sa výpočtu rezervy na zamestnanecké požitky

  • poradenstvo pri tvorbe modelu na výpočet
  • úprava existujúceho modelu
  • poradenstvo pri určení predpokladov potrebných pre výpočet rezervy na zamestnanecké požitky
 3. Poradenstvo týkajúce sa auditu poisťovní, t.j. vykonanie audítorských postupov potrebných pre účely vydania správy nezávislého audítora

  • Zhodnotenie predpokladov a vykonania testu postačiteľnosti rezerv (Liability Adequacy Test)
  • Ohodnotenie výšky technických rezerv
  • Prepočet parametrov poistnej zmluvy
 4. Služby zodpovedného aktuára zapísaného v zozname aktuárov, ktorý vedie NBS podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve.